Publiczne Przedszkole nr 13 im. Sindbada

"O Sindbadzie Żeglarzu"

Żył sobie raz żeglarz o imieniu Sindbad,
który nade wszystko ukochał
wyprawy w dalekie kraje.
Pewnego dnia Sindbad
wyruszył w kolejną podróż w nieznane.
Upływały tygodnie,
a okręt wciąż płynął
po bezkresnym oceanie.
Aż nadszedł ranek,
w którym Sindbad dojrzał przez lunetę
bajeczną wyspę.
Spodobało mu się owe miejsce.
Postanowił zadomowić się w nim na stałe.
I tak po dzisiejszy dzień
- mały, odważny, dzielny i pracowity
Sidbad Żeglarz
jest patronemPrzedszkola nr 13
w Ostrowie Wielkopolskim.


2020.02.14 - Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

Od 1 marca do 31 marca 2020 r. odbędzie się (elektroniczny) nabór do przedszkoli, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe wspólnie z rodzicami / rodzicem samotnie wychowującym / prawnym opiekunem w Ostrowie Wielkopolskim. Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola w trakcie rekrutacji zasadniczej, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na pozostałe miejsca.


Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępny będzie od 1 marca 2020 r. na stronie https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

 

Informujemy równocześnie, że deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do publicznych przedszkoli, należy dostarczyć do przedszkola w terminie do 29 lutego 2020 r.
(deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w załączeniu).

Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)

 


Więcej...

2020.02.18 - Konkurs świąteczny

Dnia 19 grudnia 2019r po wizycie Gwiazdora odbyło się rozstrzygnięcie konkursu świątecznego pt.: „Moja ozdoba choinkowa/Moja kartka świąteczna”.

 

Celem konkursu było wykonanie ozdoby choinkowej, bądź kartki świątecznej według uznania dzieci i rodziców. W konkursie wzięło udział 30 dzieci. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie wykonały przepiękne prace, które zostały nagrodzone upominkami.

 

Komisja konkursowa wyróżniła również trzy prace: Oliwii Marszewieckiej z grupy Stokrotki, Kuby Marchewki z grupy Maczki oraz Nadii Wiśniewskiej z grupy Bratki.

 


Więcej...

Copyright © 2013 - Przedszkole nr 13 im. Sindbada