Platforma zakupowa

 

Szanowni Państwo,  

W związku ze zmianami prawnymi, obowiązującymi od dnia 01.01.2021r. (elektronizacja zamówień publicznych), uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie głównym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Cały proces ofertowania prowadzony będzie drogą elektroniczną, gwarantującą zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, uług oraz robót budowalnych  będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

W praktyce wygląda to tak:

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),
  • Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
  • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na platformie.

W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zależności od procedury. (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe oraz przetargi na stronie https://platformazakupowa.pl .

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do prowadzonych postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w zamówieniach zgodnych z Pzp wymagany jest ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej). 

Wszystkie pytań techniczne związanych z obsługą postępowań prosimy kierować do Centrum Wsparcia Klienta firmy Open Nexus pod nr tel. 22 101 0202 (pn -pt od 8:00  do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora platformy.

Wierzymy, że ten nowy wymiar współpracy między nami, będzie korzystny dla obu stronom.

LINK DO BIP

 

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000128591%2F01

LINK DO PLATFORMY

https://platformazakupowa.pl/transakcja/488875

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

                                                                                                          Agnieszka Brodala

Wicedyrektor

Przedszkola nr 13 Sindbad

w Ostrowie Wielkopolskim

Pliki do pobrania: