Odpłatność

OPŁATY:

- Dzienna stawka żywieniowa 9,00 zł płatna z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto podane na przekazie wydanym Rodzicom jeden raz w miesiącu.

- Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu - koszt jednostkowy 1zł za każdą rozpoczętą godzinę (bezpłatny pobyt obejmuje godziny 8:00-13:00). Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne - wnoszą tylko opłaty za żywienie.

 

UBEZPIECZENIE

od następstw nieszczęśliwych wypadków, roczna składka 41,00 zł - nieobowiązkowe

Ubezpieczenie InterRisk Numer polisy EDU-A/P095485