Program przedszkola

Obraz pomocniczny

W Przedszkolu nr 13 Sindbad w roku przedszkolnym 2021/2022 pracujemy na następujących programach:

,,Wokół przedszkola”- program Wychowania przedszkolnego oparty na warstwowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego. Program opracowały Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion oraz Wiesława Żaba- Żabińska wydawnictwo MAC EDUKACJA, wpisany do rejestru programów zatwierdzonych przez MEN pod numerem ISBN 978-83-8108-410-9