Kampania pt.: pt.: „Wybieraj bezpieczną żywność”

Kampania ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej oraz zachęcenie do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kierowana jest do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców w wieku 25-45 lat. Odbiorcy ci mogą być zainteresowani zachowaniem dobrego samopoczucia, zdrowia, gotowaniem, aktywnym stylem życia lub tematyką bezpieczeństwa żywności. Informacje na temat kampanii dostępne                        są na stronie: 

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood