Turniej Wielkanocny

Obraz pomocniczny

Dnia 24 marca 2023 na hali sportowej SP 14 odbył się Turniej Wielkanocny pod hasłem "Inny nie znaczy gorszy", którego organizatorem było Przedszkole nr 13 Sindbad, a gośćmi były osoby niepełnosprawne z placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie, które wzięły udział w turnieju wraz z dziećmi z grupy Fiołki.

Wszystkie konkurencje były oceniane przez jury w składzie: pani dyrektor Przedszkola nr 13 Sindbad - Małgorzata Krzyżanek, opiekun, który przyjechał z naszymi gośćmi - Pani Anita Majchrzak oraz rodzic z naszego przedszkola - pani Patrycja Woźnica.

Na zakończenie wszyscy zawodnicy zostali obdarowani medalami.